DE V.O.F.

Vennootschap onder Firma

Als je samen met andere ondernemers een bedrijf wilt beginnen, dan kan je kiezen voor een vennootschap onder firma (V.O.F.).

 

Elke vennoot brengt iets in, bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een  minimumkapitaal is niet nodig. Meestal zijn de vennoten natuurlijke personen, maar ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) kan een vennoot zijn binnen een vof.

Logo-footer-Stavenuiter

VOF inschrijven bij de kamer van koophandel

De vof moet bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven worden. De kosten van de inschrijving is eenmalig € 50,-, er is verder geen verplichte jaarlijkse bijdrage.

 

Het vennootschapscontract

In het vennootschapscontract staan de afspraken die je met elkaar maakt betreffende de bevoegdheden van de vennoten, de inbreng en de verdeling van de winst Hiervoor hoef je niet naar de notaris. Een onderling opgestelde overeenkomst is ook geldig. Je kan in het vennootschapscontract afspreken dat een ieder van de vennoten tot een bepaald bedrag contracten mogen aangaan namens de vof. Dit kan je bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook opgeven, dan geldt deze beperking ook ten opzicht van derden. Als een vennoot een contract met een derde sluit, is deze vennoot zelf aansprakelijk als de bevoegdheden overschreden worden.

 

Aansprakelijkheid

Als er schulden in de vof zijn, kan je kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ook voor de gemaakte schulden door een andere vennoot. De schuldeisers zullen eerst het aankloppen bij het vermogen van de onderneming. Mocht het vermogen van de vof niet toereikend zijn zullen de schuldeisers aanspraak maken op het privé vermogen van de vennoten en het prive vermogen van de echtgenoot. Als je wilt voorkomen dat de schuldeisers het privé vemogen van de echtgenoot aantasten, kan je het beste huwelijkse voorwaarden op laten stellen bij de notaris.

 

Belastingen

Ieder van de vennoten betaalt inkomstenbelasting over zijn eigen deel van de winst. Elke vennoot is een zelfstandig ondernemer en  De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst.
De winst wordt belast in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Als de Belastingdienst je als ondernemer ziet én je voldoet aan het urencriterium, dan heb je recht op extra belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Starters die recht hebben op ondernemersaftrek, kunnen ook profiteren van startersaftrek.

 

> Wanneer ziet de belastingdienst je als ondernemer?
> Maak een berekening van je netto inkomen met behulp van de netto inkomen calculator.

 

Man-vrouwfirma

Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privé vermogen en de huwelijkse voorwaarden geen effect hebben. De belastingdienst kijkt extra streng bij man-vrouwfirma’s of beide partners daadwerkelijk ondernemers zijn voor de Inkomstenbelasting. De werkzaamheden moet op gelijkwaardig niveau liggen.

 

Sociale zekerheid en verzekeringen

Als vennoot heb je recht op AOW bij het bereiken van de AOW leeftijd. Pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet je zelf regelen. Je kan geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA.

 

Uittreden of overlijden van een vennoot

De vof eindig als een vennoot stopt of overlijdt, Als je wilt dat de vof toch blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot, dan kan je dit via  het vennootschapscontract regelen door middel van een verblijvens- of overnamebeding. De vof kan dan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe vennoot, of als eenmanszaak.

 

Ontbinding en vereffening

Na ontbinding van een vof betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug in natura of geld (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig liquide middelen zijn, dan moeten de vennoten bijstorten (op basis van het aandeel in het verlies).

Werkt bij voorkeur met:

Andere pakketten
alleen in overleg